เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 6 มิ.ย. 2562

M-PASS ผ่านง่าย ใช้สะดวก

M-Pass

เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น M-Pass เติมเงินได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว รับเงินคืนเข้าบัญชี M-PASS 50 บาท เพียงเติมเงิน 1,000 บาทขึ้นไป* ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Pass ได้แล้ว

     

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • ดาวน์โหลดหรืออัพเดต M-PASS Mobile Application Version 4 ได้ที่ App Store และ Play Store
  • ผู้มีสิทธิ์ต้องทำการลงทะเบียนใช้งานผ่าน M-PASS Mobile Application Version 4 และเติมเงินเข้าบัญชี M-PASS จำนวน 1,000 บาทขึ้นไป รับเงินคืนเข้าบัญชี Tag M-PASS จำนวน 50 บาท ภายใน 7 วันทำการ หลังดำเนินการครบตามเงื่อนไขกิจกรรม
  • จำกัดเครดิตเงินคืน 50 บาท จำนวน 20,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ หรือ จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับนิติบุคคล
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยน / โอนให้แก่ผู้อื่นได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์การรับสิทธิ์เงินคืนคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  • พนักงานธนาคารกรุงไทย และพนักงาน และ ลูกจ้างกรมทางหลวงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
  • สอบถามปัญหาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 111 1111 หรือ 1586 กด 9