เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 6 มิ.ย. 2562

M-PASS ผ่านง่าย ใช้สะดวก

M-Pass

รับเครดิตเงินคืน 50 บาท เมื่อลงทะเบียนใช้งาน และเติมเงินผ่าน M-PASS Application ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2562

ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน
 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M–PASS พร้อมลงทะเบียนเข้าใช้งาน(Version 4.0 ขึ้นไป) ได้ที่ 
       
 2. เติมเงินเข้าบัตร M–PASS ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

บัตร M–Pass ผ่านง่าย ใช้สะดวก พร้อมแอปพลิเคชั่นที่ช่วยคุณ
 • ตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือ
 • ตรวจสอบ รายการย้อนหลัง และดาวน์โหลดใบเสร็จได้
 • ตรวจสอบ เส้นทาง และค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และเลข 9

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รับเครดิตเงินคืน 50 บาท เมื่อเติมเงินค่าผ่านทางตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือลูกค้าใหม่ที่ซื้อ M-PASS พร้อมเติมเงิน 1,000 บาท โดยผู้มีสิทธิ์ต้องทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน M-PASS Mobile Application Version 4.0 ขึ้นไปเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับนิติบุคคล
 • จำกัด 20,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ หรือ จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืน 50 บาท จะคืนเข้าบัญชี Tag M-PASS ภายใน 7 วันทำการ หลังทำครบตามเงื่อนไขกิจกรรม
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับการรับเครดิตเงินคืน คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด