เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 29 พ.ค. 2562

โอนเงิน Western Union ที่กรุงไทย


ยิ่งโอน ยิ่งได้ รับบัตรเติมเงินสูงสุด 100 บาท* เมื่อโอนเงินด่วนจาก Western Union ไปยังประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. – 31 ก.ค. 62

เงื่อนไขโครงการ

  1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ เวสเทิร์น ยูเนี่ยนขาออกไปยังประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ที่ทำรายการที่ธนาคารกรุงไทยเฉพาะสาขาที่กำหนดเท่านั้น
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. – 31 ก.ค. 62 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
  3. ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

ดาวน์โหลด
รายชื่อสาขาที่ให้บริการ WU Hello Program
รายชื่อสาขาที่ให้บริการ WU Hello Program  
(0.06 MB) PDF