เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 29 เม.ย. 2562

ต่อเวลาความสุขกับส่วนลดทันที เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์

โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์


รับส่วนลดทันที 200 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภท ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 62 เท่านั้นเพื่อรับสิทธิพิเศษ 
 • จำกัดการรับส่วนลด 200 บาท/เซลล์สลิป/บัตร/วัน 
 • จำกัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 500 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง  
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ภาษี 7% และค่าบริการ 10% 
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย


โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์


รับส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภท ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 62 เท่านั้นเพื่อรับสิทธิพิเศษ 
 • จำกัดการรับส่วนลด 100 บาท/เซลล์สลิป/บัตร/วัน 
 • จำกัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 2,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง  
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ภาษี 7% และค่าบริการ 10% 
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย


โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์


รับส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภท ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 62 เท่านั้นเพื่อรับสิทธิพิเศษ 
 • จำกัดการรับส่วนลด 100 บาท/เซลล์สลิป/บัตร/วัน 
 • จำกัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 1,500 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง  
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ภาษี 7% และค่าบริการ 10% 
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย
YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ