เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 23 เม.ย. 2562

สินเชื่อกรุงไทยสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูป


สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูป พืช ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูป พืช ผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ เพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร
  • มีประสบการณ์ / ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ ≥ 3 ปี
  • ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และจากกรมโรงงาน เป็นต้น จะต้องมีใบอนุญาตหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 4%*
  • ผ่อนนาน 10 ปี*
  • วงเงินสูงสุด 1.5 เท่า* ของหลักประกัน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด