เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 1 ก.พ. 2561
บริการรับชำระค่าปรับออนไลน์

ธนาคารกรุงไทยร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาระบบรับชำระค่าปรับผ่านธนาคารกรุงไทยทุกช่องทาง

โดยตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ธนาคารสามารถให้บริการรับชำระค่าปรับได้ทั้งใบสั่งจากกล้องจราจร ใบสั่งแบบเล่มที่ไม่ถูกยึดใบขับขี่* และใบเตือนทุกชนิดที่มีบาร์โค้ดและเครื่องหมาย PTM ซึ่งจะมีข้อความระบุว่า “สามารถชำระได้ที่ช่องทางของธนาคารกรุงไทย” โดยสามารถนำใบสั่ง/ใบเตือนดังกล่าวมาทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารได้ ดังนี้

 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ตู้ ATM และตู้ ADM กรุงไทย
 • KTB netbank
 • จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ ชำระค่าปรับจราจร PTM (Police Ticket Management)

*การชำระใบสั่งแบบเล่ม จะชำระได้หลังวันที่ได้รับใบสั่งไปแล้ว 2 วันทำการ

เอกสาร/สลิป / ข้อความ (SMS) ที่ได้จากการชำระเงินผ่าน ธ.กรุงไทยทุกช่องทาง และ/หรือหลักฐานการชำระเงินของหน่วยบริการรับชำระเงินต่างๆ (Banking Agent) สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนใบเสร็จรับเงิน โดยไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่สถานีตำรวจอีก ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการชำระค่าปรับของท่านโดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมการทำรายการ

 • เคาน์เตอร์ธนาคาร (Teller) 20 บาท ต่อรายการ
 • เครื่อง ATM /ADM 15 บาท ต่อรายการ
 • KTB Netbank 15 บาท ต่อรายการ
 • หน่วยบริการรับชำระเงินต่างๆ (Banking Agent) 20 บาท ต่อรายการ

ข้อแนะนำการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

 • เก็บรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กับตนเอง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์หรือบัตรที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Token หรือ Smart Card)
 • ไม่เปิดเผยเลขประจำตัวและรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ
 • ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย
 • ทำลายเอกสารที่ใช้แจ้งเลขประจำตัวและรหัสผ่าน และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ
 • ตรวจสอบรายการธุรกรรมเป็นประจำ
 • ออกจากระบบการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น
 • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยและใช้บริการกรองไวรัสทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้

วิธีการชำระผ่าน ATM 

วิธีการชำระผ่าน Krungthai netbank