เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 21 มี.ค. 2562

เปลี่ยนบัตรเอทีเอ็ม เป็นบัตรเดบิตชิปการ์ด วันนี้

ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกบัตรเดบิตชิปการ์ด (ใหม่) ทดแทนบัตรเอทีเอ็ม (เดิม) วันนี้ – 15 ม.ค. 63
พิเศษ รับส่วนลดค่าบริการรายปี ปีแรก 100 บาท สำหรับลูกค้าที่อัพเกรดเป็นบัตรแบบมีความคุ้มครอง

บัตรแบบมีความคุ้มครอง 
  • บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท เพิร์ล ค่าบริการรายปี ปกติ 599 บาท
  • บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กตร้า ค่าบริการรายปี ปกติ 999 บาท
  • บัตรกรุงไทย ช้อปสมาร์ท พาลาเดียม ค่าบริการรายปีปกติ 1,599 บาท

เปลี่ยนบัตรกรุงไทยชิปการ์ด ฟรี... วันนี้

รู้ก่อนเปลี่ยน บัตรเดบิต ประเภท “ชิปการ์ด” ดีกว่า “แถบแม่เหล็ก” อย่างไร
  • ปลอดภัยมากขึ้น ป้องกันการถูกคัดลอกข้อมูลหรือสกิมมิ่ง และการโจรกรรมข้อมูลจากบัตร
  • ยกระดับสู่การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ใช้บัตรฯ ชำระค่าสินค้า/บริการแทนเงินสดเพื่อมุ่งพัฒนาเข้าสู่โครงสร้างสังคมที่คนไม่นิยมพกเงินสด(Cashless Society)
  • สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ใช้มาตรฐาน EMV ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก
เอกสารการขอเปลี่ยนบัตร
  • บัตรประชาชน
  • สมุดบัญชีเงินฝาก
หมายเหตุ : กรณีผู้ถือบัตรต้องการเปลี่ยนประเภทบัตรฯ จะต้องชำระค่าบริการรายปีตามประเภทบัตรใหม่ที่เลือก โดยธนาคารจะคืนค่าบริการรายปีของบัตรฯ ใบเดิมให้ตามสัดส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งาน เข้าบัญชีผู้ถือบัตรฯ ภายใน 4 วันทำการ

ตัวอย่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
  • กรณีเปลี่ยนเป็นบัตรประเภทเดิม เช่น เดิม ถือบัตรเดบิตกรุงไทย คลาสสิค ซึ่งมีค่าออกบัตร 100 บาท และค่าบริการรายปี 200 บาท หากมาเปลี่ยนบัตรเป็น บัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด คลาสสิค ซึ่งมีค่าออกบัตร 100 บาท และค่าบริการรายปี 200 บาท เท่าเดิม ณ วันที่ลูกค้ามาเปลี่ยนบัตรฯ ใหม่จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ
  • กรณีเปลี่ยนเป็นบัตรประเภทใหม่ เช่น เดิม ถือบัตรเดบิตกรุงไทย คลาสสิค ซึ่งมีค่าออกบัตร 100 บาท และค่าบริการรายปี 200 บาท หากมาเปลี่ยนบัตรเป็น บัตรเดบิตชิปการ์ดกรุงไทย ช้อปสมาร์ท เพิร์ล ซึ่งมีค่าออกบัตร 100 บาท และค่าบริการรายปี 599 บาท ณ วันที่ลูกค้ามาเปลี่ยนบัตรฯ ใหม่จะไม่ต้องชำระค่าออกบัตร 100 บาท แต่จะต้องชำระค่าบริการรายปีของบัตรฯ ใหม่ 599 บาท โดยธนาคารฯ จะคืนค่าบริการรายปีของบัตรฯ ใบเดิม 200 บาท ให้ลูกค้าตามสัดส่วนเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บัตรฯ เช่น ใช้งานบัตรฯ ไปแล้ว 6 เดือน เหลืออีก 6 เดือนที่ยังไม่ได้ใช้ ระบบจะคำนวณคืนค่าบริการรายปีให้ทั้งหมด 100 บาทกลับเข้าบัญชีภายใน 4 วันทำการ

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ