เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 29 มี.ค. 2562

ฝากเงินเข้ากรุงไทย หรือจ่ายค่าปรับจราจร


เพิ่มช่องทางบริการให้สะดวกและใกล้คุณยิ่งขึ้น ในการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และการชำระค่าปรับจราจร สามารถทำรายการได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 900 แห่งทั่วประเทศ
  • ฝากเงินได้สูงสุด 50,000 บาท/รายการ และวันละไม่เกิน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ
  • ชำระค่าปรับจราจรแบบ Online  ทั้งใบสั่งจากกล้องจราจร และใบสั่งแบบเล่มที่ไม่มีการยึดใบขับขี่ ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ