เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 13 มี.ค. 2562

ดอกเบี้ยดี๊ดี...แฮปปี้สุดสุด


ครบรอบ 53 ปี กรุงไทย มอบโปรโมชั่นสินเชื่อพิเศษ ให้กับคุณ หลายรายการ
สินเชื่อบุคคล : สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สินเชื่ออเนกประสงค์ : ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี จากอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

แบบมีบันทึกข้อตกลง (MOU)

 1. กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ดอกเบี้ยต่ำสุด MRR – 0.25% ต่อปี*
  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 20 ปี
 2. กลุ่มพนักงานราชการ
  • ดอกเบี้ยต่ำสุด MRR + 1.50% ต่อปี**
  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 3 ปี

แบบไม่มีบันทึกข้อตกลง (Non - MOU)

กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

 • ดอกเบี้ยต่ำสุด MRR + 2.00% ต่อปี*
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี

สินเชื่อธนวัฏ : ลดอัตราดอกเบี้ยลง 2% ต่อปี จากอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี

ทั้งแบบมีบันทึกข้อตกลง (MOU) และ ไม่มีบันทึกข้อตกลง (Non - MOU)

กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

 • ดอกเบี้ยต่ำสุด MRR + 1.50% ต่อปี*

หมายเหตุ

* ขึ้นอยู่กับประเภทหลักประกันและคุณสมบัติของผู้กู้
** ใช้บุคคลค้ำประกันทุกกรณี


สินเชื่อที่อยู่อาศัย : ฟรี! ค่าจดจำนอง 1% และรับดอกเบี้ย 0.50% นาน 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
Standard
ทำประกัน*
เดือนที่ 1 - 6 = 0.50%
เดือนที่ 7 - 12 = MRR - 3.50%
MRR - 3.25% MRR - 3.00% MRR - 1.50%
ทำประกัน**
เดือนที่ 1 - 6 = 0.50%
เดือนที่ 7 - 12 = MRR - 3.50%
MRR – 3.00% MRR - 3.00% MRR - 1.50%
ไม่ทำประกัน
เดือนที่ 1 - 6 = 0.50%
เดือนที่ 7 - 12 = MRR - 3.00%
MRR – 3.00% MRR - 3.00% MRR - 1.50%
ฟรีค่าจดจำนอง
ทำประกัน*
เดือนที่ 1 - 6 = 0.50%
เดือนที่ 7 - 12 = MRR - 2.00%
MRR - 3.00% MRR - 3.00% MRR - 1.50%
ทำประกัน**
เดือนที่ 1 - 6 = 0.50%
เดือนที่ 7 - 12 = MRR - 2.00%
MRR – 2.75% MRR - 3.00% MRR - 1.50%
ไม่ทำประกัน
เดือนที่ 1 - 6 = 0.50%
เดือนที่ 7 - 12 = MRR - 1.50%
MRR – 2.75% MRR - 3.00% MRR - 1.50%

หมายเหตุ :

 • ทำประกัน*   คือ ทำ MRTA เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลากู้  หรือ  ทำ GLTSP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกัน 15 ปี
 • ทำประกัน** คือ ทำ MRTA/ GLTSP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ ทำ MRTA/ GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และ   ระยะเวลากู้ หรือ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี
 • การทำประกันชีวิตเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ

สินเชื่อ Home For Cash : MRR% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

 • สมัครขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและการให้สินเชื่อให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ