เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 18 ก.พ. 2562

ขอเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อนำเงินไป ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยผู้บริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า และจะได้รับเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ
  • บริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา รวมทั้งธนาคารของรัฐอื่นๆ ธนาคารพาณิชย์ ที่ทำการท้องถิ่น สำนักงานเขต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-273-9029 ต่อ 3638 และ 3643 หรือ www.fpo.go.th

"คนให้ได้บุญ คนรับมีสุข"