เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 5 ก.พ. 2562

ลงทุนอย่างมั่นใจ ให้กรุงไทยดูแลคุณ

Krungthai Wealth Advice for All บริการที่ให้คำแนะนำและวางแผนการลงทุนอย่างครบวงจรจากธนาคารกรุงไทย เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง
เริ่มต้นการลงทุนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะกองทุนรวม มั่ง มี ศรี สุข ที่ให้บริการในโครงการ)


Krungthai Wealth Advice for All

สมัครใช้บริการได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือสอบถามโทร. 02 111 1111
*โปรดศึกษารายละเอียดการให้บริการ ก่อนตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน
**ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน