เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 4 ก.พ. 2562

บินง่าย ได้คุ้ม กับบัตรเดบิตกรุงไทย

รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารสายการบินผ่านบัตรฯ ตามที่กำหนด พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย จากร้านค้าชั้นนำทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย VISAเงื่อนไข

  • เมื่อใช้บัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ชำระค่าบัตรโดยสารสายการบิน ยอดชำระขั้นต่ำ 8,000 บาท รับเงินคืน 200 บาท
  • จำกัด 5,000 สิทธิ์แรกที่ลงทะเบียนและมียอดชำระเสร็จสมบูรณ์, จำกัด 1 สิทธิ์ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรฯ ที่ใช้ชำระภายใน 60 วันทำการ หลังสิ้นสุดโครงการ
  • ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 62
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันสมควร
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด