เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 5 ก.ค. 2561
งดให้บริการระบบงานบางส่วนชั่วคราว
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 00.01 -  05.30 น.  ธนาคารงดให้บริการระบบงานบางส่วนชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

บริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ได้แก่

 • Krungthai netbank
 • Krungthai Corporate Online 
 • Krungthai Biz Payment
 • Krungthai Fleet Card
 • Krungthai SMS Alert
 • Krungthai CO-OP  
 • Verify by VISA
 • Centralize Bill Payment
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (Krungthai EDC)

เว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ได้แก่

 • Krungthai Website
 • Krungthai Call Center 
 • Krungthai Precious Plus   
 • Customer Complaint Center

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก บริการอื่นๆ สามารถใช้ได้ตามปกติ