เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 2 พ.ย. 2561
เชิญชวนร้านค้าสมัคร "ร้านธงฟ้าประชารัฐ"

เพิ่มโอกาสรับรายได้เพิ่ม จากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 4,000 ล้านบาท/เดือน สะดวก ทันสมัย ค้าขายผ่าน App "ถุงเงินประชารัฐ"

คุณสมบัติ...เป็นร้านค้าที่มีการขาย

 • สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องใช้ในครัวเรือน
 • สินค้าเพื่อการศึกษา
 • สินค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตร
 • ยารักษาโรค
 • ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประชาชนเจ้าของร้าน
 • สำเนาหนังสือรับรอง/หนังสืออนุญาตหรือเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ
 • รูปถ่ายสถานที่ตั้งร้านค้า แผง ล๊อค พร้อมแผนที่ประกอบ
 • โทรศัพท์มือถือ Smartphone พร้อมเบอร์ที่จะใช้ดาวน์โหลด App "ถุงเงินประชารัฐ" (เจ้าของเบอร์ ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัตรประชาชน)

สมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ตอบรับ วงเล็บมุมซอง "สมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ"
กทม. ที่ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3 อาคารริมน้ำ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000
ภูมิภาค สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่


ร้านธงฟ้ายุคใหม่ ค้าขายผ่านแอปฯ ถุงเงินประชารัฐ


ถุงเงินประชารัฐ

รับชำระค่าสินค้าจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านมือถือหรือแท็ปเลต ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

 1. สแกนหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ซื้อ
 2. กดจำนวนเงินค่าสินค้า
 3. ให้เจ้าของบัตรฯ ใส่ PIN 6 หลัก

แค่นี้ เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ซื้อ จะถูกโอนเข้าบัญชีร้านค้าทันที

 • สะดวก ใช้ได้ทั้ง Mobile หรือ Tablet ไม่ต้องติดตั้งเครื่อง EDC
 • ง่าย ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS & Android
 • ตรวจสอบรายการขายสินค้าผ่าน Application ได้ทันที
 • ดูรายการสรุปยอด (Settlement) ได้ทั้งรายวัน, รายสัปดาห์ และรายเดือน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ

       

คุณสมบัติร้านค้าธงฟ้า ใช้แอปฯ “ถุงเงินประชารัฐ”

 • เป็นร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา สินค้าวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • มีที่ตั้งร้านค้าแน่นอน จําหน่ายสินค้าประจํา หรือ เป็นหน่วยรถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า

วิธีการสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้าและใช้แอปฯ “ถุงเงินประชารัฐ”

 • ร้านค้าธงฟ้า ที่ลงทะเบียนและได้หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอใช้แอป" ถุงเงินประชารัฐ” ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ร้านค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นร้านค้าธงฟ้า กับกระทรวงพาณิชย์ ให้ติดต่อลงทะเบียนที่
  ส่วนกลาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน
  ส่วนภูมิภาค : หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด จากนั้นนําไปรับรอง ไปติดต่อขอใช้แอป" ถุงเงินประชารัฐ” ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา