เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 22 ต.ค. 2561
สินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว
สินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว ให้ดอกเบี้ยต่ำสุด 5%
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจสำหรับนิติบุคคล
  • นิติบุคคลที่ใช้ยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ หรือ
  • นิติบุคคลจัดตั้งใหม่เปิดดำเนินการมายังไม่ครบปี (ยังไม่มีงบสรรพากร) ใช้ยอดขายตาม ภพ.30 ในการพิจารณาสินเชื่อ (มีภพ. 30 อย่างน้อย 3 เดือน)
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
  • ผู้ประกอบการ SMEs 
  • มีประสบการณ์หรือดำเนินธุรกิจมากกว่า 3 ปี
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
วงเงินสินเชื่อ
  • วงเงินสินเชื่อทุกประเภทสูงสุด 100 ล้านบาท*
  • กำหนดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 7 ปี*
  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 5%*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด