ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 28 มิ.ย. 2561
กรุงไทยจับมือ บสย.ปล่อยกู้ผู้ประกอบการมินิบัส ไม่ต้องมีหลักประกัน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ที่กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ เปลี่ยนมาใช้รถโดยสารขนาดเล็กหรือมินิบัส ซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และมีระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้น ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น ธนาคารเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการดังกล่าวต่อประชาชน จึงได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ออกสินเชื่อ Krungthai Mini Bus เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดหารถมินิบัสแทนรถตู้โดยสาร เข้าถึงแหล่งเงินทุนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวงเงินโครงการรวม 2,000 ล้านบาท

“ธนาคารสนับสนุนวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลาเพื่อซื้อรถมินิบัส สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี สามารถให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินแทนการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MRR -0.5% ต่อปี กรณีใช้บสย.ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นอกจากนี้ หากผู้กู้ทำประกันภัยรถโดยสาร และประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MRR -1.5% ต่อปี กรณีใช้บสย.ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน”

นางอรนุช ศิรประภา  กล่าวต่อไปว่า ธนาคารยังให้วงเงินกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถโดยสาร และประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบเต็มวงเงิน กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันอยู่ที่ 7.120% ต่อปี ทั้งนี้  ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตการเดินรถจากกรมขนส่งทางบก และมีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ต่ำกว่า 2 ปี ยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center 02-111-1111  ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
28 มิถุนายน 2561

แกลเลอรี่