ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 22 มิ.ย. 2561
ร่วมลงนามโครงการสินเชื่อประชารัฐกับ บสย.

            นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการสินเชื่อประชารัฐ โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บสย. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

            โครงการสินเชื่อประชารัฐ ดำเนินการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สำหรับนำไปใช้หมุนเวียนในกิจการ เสริมศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมี บสย. ค้ำประกัน ซึ่งธนาคารมีวงเงินสนับสนุนรวม 1 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันธนาคารมีสินเชื่อในโครงการนี้ ได้แก่ สินเชื่อ Krungthai sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และสินเชื่อ Krungthai Mini Bus โดยเตรียมออกผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติม    

ผู้สนใจยื่นขอสินเชื่อได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าวงเงินหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center 02-111-1111 หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บสย. 02-890-9999ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
22 มิถุนายน 2561

แกลเลอรี่