ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 21 มิ.ย. 2561
ร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ

นายบุญเลิศ สินสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย ร่วมบรรยายในหัวข้อ Cashless Society in Hospital Financial System ในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยสู่ Health 4.0 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน โดยธนาคารได้สนับสนุนการจัดงานดังกล่าว พร้อมออกบูธประชาสัมพันธ์นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

  ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ

21 มิถุนายน 2561

แกลเลอรี่