ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 15 มิ.ย. 2561
กรุงไทยให้บริการจัดการทางการเงินดิจิทัลกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย และ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ NPRU Smart University โดยธนาคารจะให้บริการชำระเงินผ่านเครื่อง EDC และ QR Code บริการโอนเงินเดือน โบนัส และเงินปันผล ออกบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร บริการบัตร Fleet Card เพื่อใช้ในการบริหารดูแลค่าใช้จ่ายในการชำระค่าสินค้าและบริการ ที่สถานีบริการน้ำมันปตท.และบางจากทั่วประเทศ รวมทั้งบริการ e-Donation รับเงินบริจาคและออกใบอนุโมทนาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ที่หอประชุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

  ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

14 มิถุนายน 2561

แกลเลอรี่