ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 4 มิ.ย. 2561
มอบเครื่อง EDC ให้ร้านค้าประชารัฐ

            นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานส่งมอบเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับร้านค้าประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จำนวน 1,004 ร้านค้า ซึ่งธนาคารกรุงไทย ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ติดตั้งเครื่อง EDC พร้อมอบรมวิธีการใช้งานและทดสอบเครื่องให้กับร้านค้าประชารัฐฯ ทั่วประเทศ โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมงาน ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
4 มิถุนายน 2561

แกลเลอรี่