ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 1 มิ.ย. 2561
ธนาคารกรุงไทยร่วมส่งมอบเครื่อง EDC ร้านค้าประชารัฐ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานส่งมอบเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับร้านค้าประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในครั้งแรก จำนวน 2,008 ร้านค้า ซึ่งธนาคารกรุงไทย ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ติดตั้งเครื่อง พร้อมอบรมวิธีการใช้งานและทดสอบเครื่อง EDCให้กับร้านค้าประชารัฐฯ ทั่วประเทศ โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นางสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมงาน ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

1 มิถุนายน 2561

แกลเลอรี่