ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 30 พ.ค. 2561
ธนาคารกรุงไทยจัดงานมอบวุฒิบัตรหลักสูตร “SMEs CLMVT Genius Exporter 2018”

       นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานมอบวุฒิบัตร  ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “SMEs CLMVT Genius Exporter 2018” ซึ่งธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจส่งออกให้กับผู้ประกอบการ SME โดยเชิญนักธุรกิจจากกลุ่มประเทศ CLMVT มาร่วมอบรม เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ  โดยมี นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย และผู้บริหารธนาคาร ร่วมงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
30 พฤษภาคม 2561
แกลเลอรี่