ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 24 พ.ค. 2561
เปิดการอบรมหลักสูตร “SMEs CLMVT Genius Exporter 2018”

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เปิดการอบรมหลักสูตร “SMEs CLMVT Genius Exporter 2018” ซึ่งธนาคารได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจส่งออกให้กับผู้ประกอบการ SME โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเชิญนักธุรกิจจากกลุ่มประเทศ CLMVT มาร่วมอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ ที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

24 พฤษภาคม 2561

แกลเลอรี่