ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 17 พ.ค. 2561
แสนสิริแต่งตั้งกรุงไทยจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่า 2,000 ล้านบาท

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย และ นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บมจ.แสนสิริ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 2,000 ล้านบาท  อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในระดับBBB+ จำหน่ายผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ แบ่งการเสนอขายเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นกู้ SIRI185A รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่   22-23 พฤษภาคม 2561 เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบมจ.แสนสิริทุกรุ่น และรอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 25 และ 28 พฤษภาคม 2561 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ มีแผนนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
17 พฤษภาคม 2561

แกลเลอรี่