ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 20 ก.พ. 2561
ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการ Krungthai Corporate Call Center

หม่อมหลวงณัฏฐ์ชัญญา ทวีวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการ Krungthai Corporate Call Center หมายเลข 02-111-9999 สายด่วนเฉพาะลูกค้าธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการการเงินด้าน Global Transaction Banking ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-19.00 น.
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
20 กุมภาพันธ์ 2561