ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 29 มี.ค. 2561
5 ธนาคารรัฐร่วมขับเคลื่อนการออมภาคประชาชน
ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว “กอช.เปิดตัวบริการวางแผนการออม ผ่านระบบตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ พร้อม 5 ธนาคารรัฐประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการออมภาคประชาชน” โดยมีคุณอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย และผู้บริหารจากธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ สร้างเสริมวินัยการออม ให้ความรู้การวางแผนการเงินเพื่อยามเกษียณ และอำนวยความสะดวกให้สมาชิกกอช. สามารถออมได้อย่างต่อเนื่อง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
“สมาชิก กอช.สามารถออมได้สะดวกและต่อเนื่อง โดยการส่งเงินสะสมผ่านการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อเข้าบัญชีกองทุนได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จำนวน 50-1,100 บาทต่อเดือน ผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. หรือ ธอส. ซึ่งเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเป็นธนาคารที่สมัครสมาชิก กอช.ไว้ และเจ้าของบัญชีเงินฝากไม่ต้องเป็นสมาชิก กอช. ก็ได้ เช่น ผู้ปกครองสามารถแจ้งหักบัญชีเงินฝากตนเองเข้าบัญชีเงินออม กอช. ของสมาชิกที่เป็นลูกหลานได้ ทั้งนี้ระบบจะหักเงินอัตโนมัติทุกวันที่ 20 ของแต่ละเดือน ”
คุณอรนุช ศิรประภา เปิดเผยว่า ธนาคารมีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานของ กอช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนการออมภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เป็นการเพิ่มช่องทางให้สมาชิก กอช. นำส่งเงินสะสมได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสมาชิกที่มีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยสามารถสมัครใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก นอกจากนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาสร้าง Barcode และ QR Code ร่วมกับ กอช. เพื่อให้สมาชิกสามารถนำส่งเงินสะสมผ่าน ATM และ KTB netbank
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
29 มีนาคม 2561

แกลเลอรี่