ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 9 ม.ค. 2562
กรุงไทยจัดงานวันกรุงไทยคุณธรรม

       ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา วันกรุงไทยคุณธรรม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

       

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
9 มกราคม 2562

แกลเลอรี่