ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 9 ม.ค. 2562
ออกมาตรการช่วยเหลือ SME ที่ประสบภัยพายุ “ปาบึก”

       ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า SME ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยให้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม สูงสุด 10 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูกิจการ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี และลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1% สำหรับวงเงินสินเชื่อเดิม รับคำขอตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2562

       นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ภัยพิบัติจากพายุ “ปาบึก” ในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนที่อยู่อาศัยและการดำเนินการธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ธนาคารจึงได้ออก “มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า SME ที่ประสบอุทกภัย 2562” เพื่อช่วยเหลือและเยียวยากับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับความเดือดร้อนในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยแบ่งเบาภาระและเพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ประสบภัย ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

       มาตรการช่วยเหลือ ของธนาคารในครั้งนี้ประกอบด้วย การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อส่วนเพิ่มสำหรับฟื้นฟูกิจการหรือลงทุนทดแทนสินทรัพย์ที่เสียหาย เพื่อให้ผู้ประกอบการฟื้นตัวและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ในวงเงินสูงสุดรายละ 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี และการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าเดิมโดยการลดอัตราดอกเบี้ยลงสูงสุด 1% เป็นเวลา 12 เดือน และการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปสูงสุด 12 เดือน ผู้ประกอบการ SMEs สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทุกสาขา รวมทั้งสำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ 77 แห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center 02-111-1111

       นอกจากนี้ ธนาคารและคณะจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ลงพื้นที่มอบอาหารและถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการให้กำลังใจและช่วยเหลือเบี้องต้นกับผู้ประสบภัย พร้อมร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
9 มกราคม 2562