ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 27 มี.ค. 2561
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วย นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวันแรกที่หน่วยงานราชการ เริ่มให้บริการรับและจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดและเช็ค ตามนโยบาย National e-Payment เพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่กรมมสรรพสามิต ราชวัตร
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
27 มีนาคม 2561

แกลเลอรี่