ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 29 พ.ย. 2561
ให้ความรู้การทำบัญชีชุดเดียวกับผู้ประกอบการ SME

       นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลางกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา “Smart SMEs…Start บัญชีเดียว” ที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีชุดเดียวที่ถูกต้อง แก่ผู้ประกอบการ SME  โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมี นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี และ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบรรยาย ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
29 พฤศจิกายน 2561

แกลเลอรี่
YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ