ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 12 พ.ย. 2561
สุดยอดผู้นำขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
"ธนาคารคว้ารางวัล Best Social Impact Bank 2 ปีซ้อน"

       กรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มีบทบาทสำคัญในการร่วมผลักดันนโยบาย National e-Payment และ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ตลอดจนสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การจัดทำบัตรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ การจัดทำบัตรแมงมุม การติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐและแอปพลิเคชั่น เป๋าตุง กรุงไทย โครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา โครงการ SMART City ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว โครงการกรุงไทยยุววานิช การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน รวมทั้งจัดให้ความรู้ด้านการเงินแก่นักเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน

       จากโครงการต่างๆ ที่ธนาคารได้ทุ่มเทและมุ่งมั่น ส่งผลให้ธนาคารได้รับ รางวัล Best Social Impact Thailand 2018 จากวารสาร Capital Finance International (CFI) ซึ่งเป็นวารสารด้านธุรกิจ การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ประเทศอังกฤษ โดยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

       สำหรับปี 2562 ธนาคารยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อตอบสนอง 5 Ecosystem ที่เป็นเป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) กลุ่มการชำระเงิน (Payment) กลุ่มสุขภาพและการรักษาพยาบาล (Health and Medical) กลุ่มมหาวิทยาลัย โรงเรียน นักศึกษาและนักเรียน (University and Education) และระบบขนส่ง (Mass Transit)

Best Social Impact Thailand 2018

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ