ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 1 พ.ย. 2561
กรุงไทยรับรางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่นประจำปี 2561

       นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน วันออมแห่งชาติประจำปี 2561 โดย นายอภิชาติ เจริญเรืองเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคาร รับมอบรางวัล “สนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่นประจำปี 2561” ที่กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
1 พฤศจิกายน 2561

แกลเลอรี่