ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 1 พ.ย. 2561
กรุงไทยร่วมแสดงความยินดีงาน “ซื้อขายหลักทรัพย์ TFFIF วันแรก”

       ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรและประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย ร่วมแสดงความยินดีในงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตแห่งประเทศไทย (Thailand Future Fund) “TFFIF” เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยได้ให้บริการจองซื้อ TFFIF ทางออนไลน์เป็นแห่งแรกด้วยระบบ Money Connect by Krungthai ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
1 พฤศจิกายน 2561

แกลเลอรี่