ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 24 ต.ค. 2561
ธนาคารกรุงไทย ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในวันปิยมหาราช

       นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
24 ตุลาคม 2561

แกลเลอรี่