ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 10 ต.ค. 2561
เปิดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64

       นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 และมอบรางวัลให้กับศิลปินที่ได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 ในโอกาสนี้นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารมอบสูจิบัตรแด่ผู้แทนพระองค์


ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
9 ตุลาคม 2561

แกลเลอรี่