ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 28 ก.ย. 2561
เปิดกิจกรรม Krungthai Boot Camp

            นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธาน เปิดงาน Krungthai Boot Camp ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “Krungthai Young Enterprise Awards” ปีที่ 16 จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้าน Startup โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน ที่โรงแรมเอทัส ลุมพินี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561


ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
28 กันยายน 2561

แกลเลอรี่