ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 5 ก.ย. 2561
กรุงไทยมอบตั๋วเครื่องบินให้ผู้โชคดีในกิจกรรม Live Smart Life Smart

            นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย มอบรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อมที่พัก 3 คืน ให้กับ นางสาวอมรรัตน์ ศรีจันทร์ ผู้โชคดีจากกิจกรรม Live Smart Life Smartซึ่งธนาคารเปิดให้ลูกค้า ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตแบบ Live Smart ที่ธนาคารกรุงไทย อาคารสำนักงานใหญ่


ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
5 กันยายน 2561