ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 23 ส.ค. 2561
กรุงไทยจัดกิจกรรมต้นกล้าแคมป์

            นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมต้นกล้าแคมป์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปี 12 ซึ่งจัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้การดำเนินโครงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความรู้ด้านการเงิน การพัฒนาชุมชน กับ 15 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561


ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
23 สิงหาคม 2561

แกลเลอรี่