ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 7 ส.ค. 2561
กรุงไทยรับชำระค่าธรรมเนียมของการท่าเรือฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวบริการ Krungthai Fast Port โดยธนาคารกรุงไทยให้บริการรับชำระค่าภาระยกขนตู้สินค้า ค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า และค่าชั่งน้ำหนักตู้สินค้าขาออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นธนาคารแรก พร้อมร่วมเสวนา "Bangkok Port’s E-Payment for Better Services" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการ ที่โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
6 สิงหาคม 2561

แกลเลอรี่