ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 2 ส.ค. 2561
กรุงไทยจับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุน SME

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการ “สนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME”  โดยมี นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย และ นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

โครงการดังกล่าว ดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และในอนาคตธนาคารจะให้การสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
2 สิงหาคม 2561

แกลเลอรี่