ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 3 ส.ค. 2561
กรุงไทยร่วมงานมอบนโยบายโครงการประชารัฐสวัสดิการกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบายและปาฐกถาพิเศษในงาน ประชารัฐสวัสดิการกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมอบนโยบายการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจนได้เยี่ยมชมร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น ถุงเงินประชารัฐ ในโอกาสนี้ นางสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น ถุงเงินประชารัฐ ที่อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

1 สิงหาคม 2561

แกลเลอรี่