ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 24 ก.ค. 2561
กรุงไทยร่วมงานเปิดตัวโครงการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Donation ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กระทรวงสาธาณสุข บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ และ สถาบันการเงินต่างๆ ในการพัฒนาระบบรองรับการบริจาคเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะอำนวยความสะดวกให้การบริจาคเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับการบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร เช่น วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา และองค์กรสาธารณะกุศลอื่นๆ โดยสามารถบริจาคผ่าน mobile banking ของธนาคารที่ร่วมโครงการ โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และผู้บริหารจากธนาคารต่างๆ ร่วมงาน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561  

พร้อมกันนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้จัดบูท e-Donation ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านการให้บริการออกใบอนุโทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ “กรุงไทย เติมบุญ” โดยเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวที่สามารถออกใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลได้ทันที ไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยมีหน่วยงานรับบริจาคที่ใช้บริการมากที่สุดถึงกว่า 4,200 แห่งทั่วประเทศ และธนาคารตั้งเป้ามีหน่วยงานใช้บริการ 10,000 แห่ง ภายในสิ้นปีนี้

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

23 กรกฎาคม 2561

แกลเลอรี่