ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 23 ก.ค. 2561
กรุงไทยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการให้บริการ e-Donation “กรุงไทย เติมบุญ” ธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวทิ่ออกใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที พร้อมจุดบริจาคกว่า 4,200 แห่งทั่วประเทศ

   

 หลังจากที่ธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จจากการนำร่องออกใบอนุโทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์เป็นธนาคารแรก ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ปลายปีที่ผ่านมา วันนี้ธนาคารกรุงไทยต่อยอดความสำเร็จกับการให้บริการ e-Donation อย่างเป็นทางการแล้ว ภายใต้ชื่อ “กรุงไทย เติมบุญ” เป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวที่สามารถออกใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลได้ทันที ไม่เสียค่าธรรมเนียม ช่วยลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร พร้อมส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากรเพื่อประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ซึ่งในขณะนี้มีหน่วยงานรับบริจาคที่ใช้บริการมากที่สุดถึงกว่า 4,200 แห่งทั่วประเทศ กับวัด โรงพยาบาล มูลนิธิ สถานศึกษา มัสยิด และองค์กรสาธารณกุศล โดยตั้งเป้าไว้ 10,000 แห่ง ภายในสิ้นปีนี้

     นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารได้ให้การสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐที่ต้องการวางโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและขับเคลื่อนสังคมไทยทุกภาคส่วนสู่สังคมไร้เงินสด โดยธนาคารได้ให้บริการ e-Donation “กรุงไทย เติมบุญ” เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าและประชาชนในการบริจาคเงินผ่าน Mobile Application จากทุกธนาคาร พร้อมส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากร สำหรับการลดหย่อนภาษีอีกด้วย

     “ด้วยยุทธศาสตร์ Future Banking ของธนาคารที่นำนวัตกรรมทางการเงินมาตอบโจทย์เพื่อสะดวกสบายของลูกค้าและประชาชน โดยธนาคารเปิดให้บริการ e-Donation “กรุงไทย เติมบุญ” จำนวนมากที่สุดถึงกว่า 4,200 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมีวัดและศาสนสถานจำนวน 4,000 กว่าแห่ง โรงพยาบาลจำนวน 20 กว่าแห่ง มูลนิธิจำนวน 40 กว่าแห่ง และสถานศึกษาจำนวน 130 แห่ง โดยตั้งเป้าหมายทั้งหมดไว้ 10,000 แห่ง ภายในสิ้นปีนี้ สำหรับผู้ที่บริจาคเงินผ่าน KTB netbank จะได้รับใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลทันที ลดปัญหาการจัดเก็บและการสูญหายของเอกสาร”

     นายผยง ศรีวณิช กล่าวต่อไปว่า การบริจาคผ่าน KTB netbank ทำได้สะดวก ง่าย ทันใจเพียง 3 ขั้นตอน คือ

  1. สแกน QR Code “กรุงไทย เติมบุญ”
  2. กรอกที่อยู่อีเมลเพื่อให้ระบบจัดส่งใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์
  3. ระบุจำนวนเงินและยืนยันการทำรายการ ก็สามารถบริจาคเงินได้สะดวกและปลอดภัย ไม่เสียค่าธรรมเนียม และรับใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลได้ทันที

     ด้านหน่วยงานรับบริจาคที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตุง กรุงไทย” สามารถรับเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงานได้โดยตรง และตรวจสอบสรุปยอดบริจาคแบบ Real Time  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสดและค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
23 กรกฎาคม 2561