ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 23 ก.ค. 2561
กรุงไทยร่วมลงนามการให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน (บัญชีเงินฝากพื้นฐาน) ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ร่วมด้วย นายปรีดา ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และผู้บริหารจากธนาคารต่างๆ ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

ในระยะแรกธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐอีก 2 แห่งที่ร่วมลงนาม จะให้บริการบัญชีนี้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ร่วมให้บริการ

นอกจากนี้ ดร.วิรไท สันติประภพ ยังได้เยี่ยมชมบูธ Sustainable ซึ่งเป็นการแสดงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของธนาคารกรุงไทย ทั้งในด้าน Environment (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ  Governance (ธรรมาภิบาล) ภายในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ด้วย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

23 กรกฎาคม 2561

แกลเลอรี่