ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 11 ก.ค. 2561
กระทรวงศึกษาฯ ร่วมรณรงค์โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย มอบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ให้กับ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการอาชีวศึกษา ใช้ในการรณรงค์ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช.ทั่วประเทศ ส่งโครงงานพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าประกวด ในโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษารวม 2,300,000 บาท ซึ่งจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ www.ktb.co.th/csrฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
11 กรกฎาคม 2561

แกลเลอรี่