ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 6 ก.ค. 2561
จัดสัมมนาแนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดการเงินให้ลูกค้า

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร  ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดการเงิน บนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่การเมืองระหว่างประเทศที่ถอยหลัง  ซึ่งธนาคารจัดให้กับลูกค้า จำนวน 400 คน บรรยายโดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI  ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงิน ธนาคารกรุงไทย ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อวันที่ 6  กรกฎาคม 2561

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
6 กรกฎาคม 2561
แกลเลอรี่