ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 4 ก.ค. 2561
กรุงไทยจัดสัมมนาให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

นายปิติ ธนวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย   เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Where to Invest ? ปรับพอร์ตการลงทุน พร้อมรับความผันผวนในครึ่งปีหลัง 2561 ซึ่งธนาคารจัดขึ้น เพื่อสะท้อนมุมมองเศรษฐกิจ ตลาดเงินทั่วโลก พร้อมแนะนำการจัดพอร์ตลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) โดยมี นายเอกภพ เมฆกัลจาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายกุลฉัตร จันทวิมล ผู้อำนวยการฝ่าย ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่าย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก บลจ. Schroder และ บลจ. BlackRock บริษัทบริหารจัดการหลักทรัพย์ระดับโลกร่วมบรรยาย ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

4 กรกฎาคม 2561

แกลเลอรี่