ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 29 มิ.ย. 2561
กรุงไทยพัฒนาแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ เพิ่มความสะดวกให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐธนาคารกรุงไทยสนับสนุนโครงการธงฟ้าประชารัฐอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นช่องทางให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ในการรับชำระค่าสินค้าจากผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการขายสินค้าได้ทันที และดูรายการสรุปยอดทั้งแบบรายวัน สัปดาห์และรายเดือน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารกรุงไทย ได้สนับสนุนโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจำนวนกว่า 11 ล้านราย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้ติดตั้งเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ เพื่อรับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด และล่าสุดธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ถุงเงินประชารัฐ เพื่อใช้สำหรับรับชำระค่าสินค้าจากผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน Mobile Application หรือ Tablet โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้บัตรชำระค่าสินค้าได้เช่นเดิม เพียงเปลี่ยน PIN 6 หลักที่มาพร้อมบัตร ได้ที่เครื่อง ATM เครื่อง ADM หรือที่สาขา เพื่อความปลอดภัยในการทำรายการ

“แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและเป็นช่องทางใหม่ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ในการรับชำระค่าสินค้าแทนเครื่อง EDC  ร้านค้าที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยลงทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์กำหนดของกระทรวงและได้รับ SMS จากธนาคาร ให้นำหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ยื่นสมัครใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศกว่า 1,100 แห่ง พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน และในกรณีที่ไม่มีบัญชีกับธนาคาร  สามารถเปิดบัญชี และสมัครบริการ KTB netbank  หลังจากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ“

นายผยง ศรีวณิช กล่าวต่อไปว่า ธนาคารมีความภูมิใจที่มีส่วนทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่อง EDC อีกทั้งแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ ยังสามารถตรวจสอบรายการขายสินค้าได้ทันที รวมทั้งสามารถดูรายการสรุปยอดได้ทั้งแบบรายวัน สัปดาห์และรายเดือน ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของธนาคารกรุงไทย  ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ในการวางโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และขับเคลื่อนสังคมไทยทุกภาคส่วนสู่สังคมไร้เงินสด

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนโครงการธงฟ้าประชารัฐแบบครบวงจร ธนาคารยังมีสินเชื่อ Krungthai sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ในวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยกรณีกู้แบบมีระยะเวลาหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุนเวียน ธนาคารให้วงเงิน 3 เท่าของยอดขายต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกัน และในปีแรกหากผ่อนชำระเป็นปกติ ธนาคารจะลดดอกเบี้ยลงอีก 1% ต่อปี ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไปฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

29 มิถุนายน 2561