ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 29 มิ.ย. 2561
กรุงไทยจัดสัมมนาเสริมศักยภาพให้ลูกค้า SME

นายปฏิเวช สันตะวานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า KTB-MMS รุ่นที่ 15 ซึ่งธนาคารร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้การบริหารธุรกิจยุคใหม่ให้กับลูกค้า SME นำไปต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

29 มิถุนายน 2561

แกลเลอรี่