ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 7 มี.ค. 2561
กรุงไทยจับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์” เพื่อพัฒนาบริการชำระเงินด้วยบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-op Member Card ผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย ลดการใช้เงินสดตามนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล และได้จัดงานสัมมนา “สหกรณ์ไทยก้าวทัน เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน” ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
7 มีนาคม 2561

แกลเลอรี่