ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 8 มี.ค. 2562
แจ้งเตือน! ตรวจพบ Email และเว็บไซต์หลอกลวง
       เนื่องจากขณะนี้ มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ Email หลอกลวง (Phishing email) ถึงลูกค้าธนาคารโดยอ้างว่า บัญชีของลูกค้าโดนจู่โจม และขอให้ยืนยันรายละเอียดบัญชีผ่านทางลิงก์เว็บไซต์ปลอม จึงขอเตือนให้โปรดระมัดระวัง Email ที่มีเนื้อหาตามที่แจ้งมา โดย Internet Banking ที่ถูกต้องของธนาคารกรุงไทย คือ https://www.ktbnetbank.com เท่านั้น
       ทั้งนี้ ธนาคารขอยืนยันว่า ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับ Username และ Password ของลูกค้า หรือส่ง Link เพื่อยืนยันตัวตนทาง Email ดังนั้น หากลูกค้าพบความผิดปกติ สามารถแจ้งผ่าน KTB Care และ Krungthai Call Center โทร 02-111-1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการสังเกตและป้องกัน

  1. ตรวจสอบการสะกดตัวอักษรความถูกต้อง URL ของ Link ที่แนบมา ชื่อผู้ส่ง Email หรือเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งในกรณีนี้ มีความผิดปกติที่ Email เนื่องจาก Email ของธนาคารไม่มีการใช้งาน "messagearea@ktb.co.th" "securityinfo@ktb.co.th"
  2. ใช้ข้อความเชิญชวนให้หลงเชื่อ และการชี้ประเด็นที่สำคัญ / เร่งด่วน หรือสิ่งที่มีประโยชน์กับผู้ใช้งาน
  3. มี Link ที่น่าสงสัยแนบมาใน Email ด้วย ในกรณีที่ได้มีการแนบ Link มาใน Email สามารถทำการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยการนำเมาส์ไปชี้ค้างไว้ โดยไม่ต้องคลิกที่ Link นั้น และหากพบว่า ที่อยู่ไม่ตรงกัน แสดงว่าเป็น Link ที่พาไปยังเว็บไซต์อันตราย
แจ้งเตือน! ตรวจพบ Email และเว็บไซต์หลอกลวง